Postup

Osobní přístup je pro nás prioritou

Před každým zahájením práce na projektu je pro nás zásadní Vás osobně poznat, seznámit se s Vašimi představami        i prostředím, kde by měl být projekt realizován. Teprve poté zahájíme jednotlivé fáze práce na projektu. 

Design by měl být odrazem světa, který nás obklopuje. My vidíme svět jako místo plné barev a rádi bychom, aby svět takto mohli vidět i ostatní lidé a děti. Prostor, ve kterém žijeme, je opravdu velmi křehký a opravdu si zasluhuje výjimečný přístup. Nenabízíme standardní řešení. Pracujeme neustále na inovativním a netradičním zpracování materiálů, originálním designu. 

 

Začínáme studií Vašeho prostoru

 • společná konzultace nad Vašimi záměry či představami
 • vypracování ideové studie a hledání společné shody
 • zpracování finální studie a vizualizace v reálném prostoru

Vizualizace

Pokračujeme technickou dokumentací

 • vypracování detailní technické a realizační projektové dokumentace
 • příprava podkladů pro výrobu
 • zajištění materiálu, připravenost výroby, zajištění technické podpory

Technická dokumentace

Končíme výrobou a realizací

 • dodání kompletního materiálového zajištění pro výrobu a realizaci
 • zajištění technického dozoru a společné součinnosti s komunitou
 • společná stavba a realizace v místě a čase

Realizace

Finanční stránka projektu

Ve veřejném sektoru je projekt obecně zpoplatněn částkou, která reprezentuje 2 možné úrovně práce.        U privátních klientů je cena stanovována vždy individuálně.

 

úroveň A
88 888 Kč
bez DPH

 • Studie prostoru
 • Technická dokumentace

úroveň B
155 555 Kč
bez DPH

 • Studie prostoru
 • Technická dokumentace
 • Finální realizaceCeny se mohou individuálně lišit v případně výrazně odlišných velikostí projektů a záměrů. Vždy tedy posoudíme individuálně. V případě finální realizace nejsou součástí ceny náklady na materiál. Ten však vždy pomáháme zajistit všemi možnými způsoby v potřebné kvalitě a potřebném zpracování. Disponujeme vlastní výrobou a týmem 14 lidí, garantujeme tak realizaci v čase, stejně tak maximální kvalitu. Současně oslovujeme na každém konkrétním projektu místní firmy s žádostí o podporu, snažíme se tak zajistit vždy co možná nejnižší cenu s potřebnou kvalitou.