mobiliář pro Gymnázium Říčany

Komunitní realizace za účasti studentů.

Seznam realizací

Mobiliář pro Gymnázium Říčany

Typ projektu:   veřejný prostor / komunitní realizace za účasti studentů 
Klient:   město Říčany / Ing. David Michalička, Ing. arch. Alice Štěpánková 
Lokace:   Komenského nám. 1/1280, Říčany
Realizace:   listopad 2017

Oslovení ze strany města přišlo poměrně nečekaně, přece jen se soustředíme na venkov. Otázek na počátku spolupráce bylo nespočet. Město? Ještě složitější byrokracie než na venkově. Určitě to bude na dlouho, než něco projde ke schválení, než se schválí... Společné nadšení pro věc však veškeré pochybnosti brzy rozptýlilo. Proaktivní přístup a bezvadná samotná realizace za vydatné pomoci několika věkově zcela rozdílných skupin studentů. Netradiční prvky studenti naplno využívají i mimo čas, který tráví ve škole. Co víc si přát? .)